Gmina realizuje zadanie pn.: "Odbiór, transport i unieszkodliwienie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna realizowany w 2014r."

Środa, 29 Maj 2013 12:21 Administrator
Drukuj