Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy

Wtorek, 12 Luty 2013 11:07 Administrator
Drukuj

W dniu 15 stycznia  2013r. odbyła się  XXIV  sesja Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej,na której  podjęto następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

- w sprawie  budżetu gminy na 2013r.

 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia

-  w sprawie zakupu działki w miejscowości Blizne

-  w sprawie zakupu działki w miejscowości Blizne. 

Pełny tekst uchwał opublikowany jest na  stronie http://jasienica.bip.krosoft.pl