Projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowany na terenie gminy Jasienica Rosielna

Piątek, 28 Grudzień 2012 08:21 Administrator
Drukuj

Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego od listopada 2012 do lipca 2013 roku realizuje projekt „Świadomy obywatel - odkrywca nowych możliwości. Edukacja obywatelska mieszkańców gminy Jasienica Rosielna.”

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli oraz rozwój aktywności i postaw obywatelskich mieszkańców gminy Jasienica Rosielna.

Działania w ramach projektu:

-  Artykuły edukacyjne dostępne na stronie internetowej www.blizne.net

-  Pismo Świadomy obywatel- bezpłatne egzemplarzeü 

- 3 konferencje tematyczne dla mieszkańców.

Zapraszamy na stronę internetową www.blizne.net