Program aktywizacji społecznej

Piątek, 07 Listopad 2014 08:14 Administrator
Drukuj

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie informujemy o bezpłatnym szkoleniu zawodowym, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwie zawodowym, turnusie rehabilitacyjnym i stażu zawodowym.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo, wieku 15-64 lata, zamieszkałych na terenie powiatu brzozowskiego. Rekrutacja do projektu trwa do 17.11.2014r.