Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna Zbiornik Retencyjny

Regulamin korzystania ze zbiornika retencyjnego „Blizne”

Drukuj PDF

Staw Górny zbiornika retencyjnego „Blizne”o pow. 4,42 ha , pow. lustra wody 2,80 ha 

Zarządca: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 

Administrator: Gmina Jasienica Rosielna  

REGULAMIN korzystania ze zbiornika retencyjnego „Blizne”  Staw Górny dla celów wędkarskich:

1.   Łowisko czynne w każdy dzień tygodnia w godzinach od 5:00 do zachodu słońca.

2.  Opłata za miesięczny okres wędkowania wynosi 15 zł + 23% podatek VAT od wędkującego.

3.  Opłata za 70 dniowy okres wędkowania wynosi 30 zł + 23% podatek VAT od wędkującego.

4.  Opłata za 110 dniowy okres wędkowania wynosi 45 zł + 23% podatek VAT od wędkującego.

5.  Uczniowie za miesięczny okres wędkowania wnoszą opłatę 7 zł + 23% podatek VAT od wędkującego, opłata jest ważna z legitymacją
     szkolną.

6.  Opłatę za wędkowanie uiszcza się w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna przed rozpoczęciem  wędkowania,lub na rachunek bankowy
     nr konta 67 8642 1067 2009 6700  1704 0002  PBS Sanok oddział Jasienica 
Rosielna.

7.  Z opłaty zwolnione są osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w wędkowaniu.

8.  W ramach w/w opłaty złowić i zabrać można: 3 karpie + 1 szt. dodatkowo innego gatunku ryb dziennie.

9.  Łowienie karasia, okonia, - bez ograniczeń.

10. Ilość wędzisk - zgodnie  z ustawą o rybactwie śródlądowym.

11. Połów drapieżników (sum, szczupak) tylko na przynęty naturalne i żywca.

12. Na łowisku obowiązuje zakaz spiningowania.

13. Za zaśmiecanie łowiska, próby kradzieży i akty wandalizmu winni będą  pozbawieni możliwości ponownego wstępu.

14. Podczas przebywania na terenie stawu należy stosować się do Regulaminu.

15. Kontroli przestrzegania w/w regulaminu może dokonywać uprawniona osoba.

Zabrania się:

1. Wjeżdżania pojazdami na stanowiska do łowienia ryb (groble stawu).

2. Wędkowaniu pod lodem.

3. Wędkowania z łódki, pontonu.

4. Przekazywania złowionych ryb innym osobom znajdującym się na łowisku.

5. Patroszenia ryb na terenie stawu.

6. Palenia ognisk na grobli.

 Podstawa prawna:

-  Zarządzenie Wójta gminy Jasienica Rosielna Nr 11/2011 z dnia 19.05.2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze zbiornika retencyjnego „Blizne” – Staw Górny dla celów wędkarskich.   

-  Uchwała Nr XXXIII/238/2006 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
    i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna.

-  Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( Dz.U. Nr 66 z 1999r. poz,750 z póżn. zm)

Zmieniony: Czwartek, 12 Czerwiec 2014 08:59  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360