Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna

XIV sesja Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2013r.

Drukuj PDF

Informujemy, że na dzień  15 stycznia 2013r. o godz.14.00   zwołana została XXIV sesja  Rady Gminy w Domu Ludowym w  Woli Jasienickiej. 

 Porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  XXIII  sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z realizacji  uchwał i wniosków  z poprzedniej  sesji.

5.      Informacja o pracy Wójta  Gminy w okresie między sesjami oraz  o działaniach inwestycyjnych gminy.

6.      Informacja o pracy komisji w okresie między sesjami.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie: 

  1)      zatwierdzenia realizacji projektu „Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna”              w ramach POKL Priotytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój              i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

2)      uchwalenia budżetu gminy na 2013r.

3)      uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

4)      zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚIGW w Rzeszowie

5)      zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia

6)      zakupu działki w Bliznem ( 2 uchwały) 

8.      Zapytania i interpelacje radnych.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zakończenie sesji. 

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 09:40  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360