Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Jasienica Rosielna

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy

Drukuj PDF

W dniu 30 października 2012r. odbyła się  XXI  sesja Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej,na której  podjęto następujące uchwały:

 - w sprawie zatwierdzenia  realizacji projektu pn.”Równy start w przyszłość”

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r

- w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna 

 - w sprawie podziału gminy Jasienica Rosielna  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

- w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Jasienica Rosielna do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzozowie

- zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy Jasienica Rosielna  na lata 2012 – 2016

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków 

- w sprawie  uchwalenia dopłat  do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jasienica

- w sprawie zwolnień od  podatku od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna

- w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w gminie Jasienica Rosielna

- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta - w sprawie obniżenia ceny skupu drewna 

 - w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Jasienica Rosielna

- w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych ma 2013 r.  

Pełny tekst uchwał opublikowany jest na  stronie http://jasienica.bip.krosoft.pl 

                                                                                   

Zmieniony: Środa, 23 Lipiec 2014 09:43  

Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360